domingo, 16 de marzo de 2008

Cobro menos que o chofe de Baltar

Estudei unha carreira, aprobei unha oposición do grupo A da Xunta de Galicia, teño que seguir a estudar para estar actualizada e cobro menos que o chofer de Baltar.

Haberase que afiliar ao PP?